Odgojno obrazovni proces

U novoj pedagoškoj godini unapređivat ćemo odgojno-obrazovni proces kroz sljedeće zadaće:

  1. Izgradnja uloge odgojitelja -  od refleksivnog do teorijskog praktičara.
  2. Postići kontinuitet u stručnom usavršavanju, po modelu: svi gledaju, svi rade, svi interpretiraju i analiziraju dobre i slabije strane, te zajednički dogovaraju  promjene i to na temelju neposrednog promatranja, foto i video dokumentacije. Postignute razine osvješćivanja refleksivne prakse možemo podijeliti na dvije skupine: početno (30%) i napredno (40%) razumijevanje.
  3. Stvaranje okruženja (unutarnji i vanjski prostori vrtića) u kojem djeca izražavaju vlastitu kulturu i slijede vlastitu inicijativu, slobodno se kreću, biraju aktivnosti kojima se žele baviti, suigrače...
  4. Kroz integrirane programe u skupinama utjecati na promjene osobne paradigme odgojitelja. Odgojitelji se osjećaju zadovoljnije i pojačava im se motivacija za unapređivanjem vlastitog rada.

   

Odgojno-obrazovna praksa unapređivat će se kroz tri glavna projekta u okviru Internih stručnih aktiva za jaslice i vrtić:

  1. Odgajatelj kao refleksivni praktičar u jaslicama
  2. Odgajatelj kao refleksivni praktičar potiče socio-emocionalni rzvoj djeteta
  3. Odgajatelj kao refleksivni praktičar potiče razvoj govora

Ovakvim načinom rada stvaraju se uvjeti za konstantan razvoj kompetencija odgajatelja i  utječe se razvoj sposobnosti odgajatelja da samostalno stvaraju vlastiti kurikulum.